Utbedring inngangsparti E1/E3 og trapp ved Tøyen Fitness

Skrevet av Rune Berge - 24 november 2021 - 18:16  -  Sist oppdatert 25 november 2021 - 13:05

Styret har besluttet å utbedre skadene ved inngangspartiet til E1 og E3, samt rehabilitere trappen ved Tøyen Fitness. Det har lenge vært et ønske om å rydde opp og utbedre disse områdene som bærer preg av stor slitasje og lite gjennomtenkte løsninger. Tiltakene som gjøres nå vil både estetisk løfte helhetsinntrykket av borettslaget og gjøre områdene tryggere å ferdes i. Styret er opptatt av å gjøre det sikrere for beboere og besøkende å ferdes i området vårt, ikke minst med hensyn til blinde- og svaksynte.

Prosjektene ble lagt ut samlet på anbud tidligere i høst og styret endte til slutt opp med å inngå avtale med Gartnerhagen, en mestergodkjent anleggsgartnerbedrift i Oslo. Prosjektet starter opp i uke 49 og målsetningen er å bli ferdig i løpet av uke 51 (siste uken før jul) dersom alt går etter planen. Kostnaden for utbedring av inngangspartiet til E1/E3, trappen ved Tøyen Fitness inkl. kantsteinsarbeider er samlet sett beregnet til å koste en halv million kroner. Prosjektet vil kostnadsføres på det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet til borettslaget.

Rehabilitering ved inngangspartiet til E1 og E3

Asfalt, betong og kantstein ved inngangspartiet til blokkene og matbutikken har delvis løsnet og blitt ødelagt de siste årene. Skadene har oppstått som følge av slitasje fra tunge kjøretøy, biler og andre ytre påkjenninger over flere tiår.

Følgende arbeider skal gjøres ved inngangspartiet til E1/E3: Betongstøping og utbedringer av trapp mot butikken. Membranarbeider og tekking av betongdekket i forbindelse med underliggende trafostasjon. I tillegg vil sittebenken i betong ved inngangen til matbutikken utbedres med nye trespiler.

Ny trapp ved Tøyen Fitness

Tilsvarende vil vi også utbedre trappen som går fra lokalene til Tøyen Fitness og ned til garasjeinnkjørselen i Sørligata 11 (p-kjeller tilhørende Smedgata 32/34). Her vil eksisterende trappeløsning rives og langsgående asfaltkant fjernes. Målsetningen er at denne traseen skal reetableres i tråd med borettslagets øvrige trapper. Den nye trappen vil bygges opp på nytt ved bruk av smågatestein og granittkantstein. Trappen tilpasses terrenget og vil være mer i henhold til moderne krav.

I tillegg vil de løse kantsteinene i betong langs Sørligata og hagearealet til Smedgata 32 byttes ut med kantstein i granitt.

Det legges opp til mye gjenbruk av materialer i forbindelse med reetablering av trapper og kantstein, noe som både er bra for miljøet og økonomien i prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være noe redusert fremkommelighet og at det kan forekomme støyende gravearbeider på dagtid mens prosjektet pågår.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.