Ønsker du å leie ut i borettslaget? Les dette først.

Noen ønsker kanskje å leie ut leiligheten til noen andre. Da dette ikke er selveierleiligheter, men et borettslag, gjelder det noen andre regler for dette. Vi skal ta opp de viktigste punktene her, men det kan også være lurt å se litt på lovene på lovdata (link nederst)

Nøkkelpunkter
Det er fullt mulig med fremleie (bruksoverlating), men:
-Du må søke om fremleie på forhånd til OBOS via styret
-Du må ha bodd i leilighetene ett av de siste to årene
-Du kan leie ut i maksimalt 3 år
-Du står fortsatt som juridisk ansvarlig
-Brudd på regler kan i verste fall føre til at du mister leiligheten (andelseier blir pålagt å selge)

Borettslagsloven har en del mer omfattende regler enn disse nøkkelpunktene, og det finnes også noen unntak. Det er også noen kostnader forbundet med saksbehandling. Her er litt mer informasjon:

Utgangspunktet er at fremleie (bruksoverlating) av borettslagsboligen krever styrets samtykke. Av loven følger at styret står fritt til å avgjøre om tillatelse skal gis eller ikke, uten å måtte grunngi et eventuelt avslag nærmere. Godkjenning kan for eksempel nektes dersom brukeren ikke kunne ha blitt andelseier.

For å kunne leie ut en OBOS-leilighet i et OBOS-borettslag, må andelseieren selv ha bodd i boligen i ett av de to siste årene. Hvis andelseieren leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet skyldes utdanning, militærtjeneste eller lignende gjelder ikke dette kravet om botid.

Hvis andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut til andre i opptil tre år. Etter det, må andelseieren eventuelt søke styret på nytt.

Behandling, registrering og oppfølging av søknader om bruksoverlating koster kroner 1 394,- (inkl. mva.), og betales til OBOS når alt er i orden. Dette er det andelseieren som må dekke.

Hvis leiligheten er leid ut og man skal skifte leietaker eller godkjenningen fornyes, koster dette kroner 697,- (2018-pris inkl. mva.) Prisene gjelder OBOS-tilknyttede boligselskaper.

Søknad om bruksoverlating skal føres inn i et standardskjema som er laget av OBOS. Søknadskjema fås på forespørsel til styret@ebrl.no

Regelen om bruksoverlating blir fulgt opp av styret i borettslaget. Brudd på loven kan føre til at styret pålegger eieren å selge leiligheten (andelen).

Klikk på denne lenken for å lese mer om regler for bruksoverlating:   Lovdata
(Kapittel 5, del II, paragraf § 5-3 til og med § 5-10: Overlating av bruken til andre)