Varsel om økte felleskostnader

Skrevet av Rune Berge - 9 oktober 2022 - 23:59  -  Sist oppdatert 10 oktober 2022 - 23:24

Styret har vedtatt en justering av felleskostnadene til borettslaget med 5 % gjeldende fra 1. januar 2023. Endringene er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Strøm, lånerenter og andre kostnader har økt vesentlig i 2022, i tillegg har vi fått vite at vann og avløp går opp 16,5 % i 2023, det er varslet en 12 % økning av renovasjonsgebyret og vi forventer at forsikring, renhold og andre kostnader vil øke.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte andelseier i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Hva betyr dette for deg?

Vi har laget noen regneeksempler som viser hvordan økningen i felleskostnader på 5 % påvirker ulike leilighetstyper:

Liten leilighet (2-roms)
I dag betaler andelseier A kr 4000 per måned (felleskostnader kr 3572 + internett/TV kr 428).
Fra januar 2023 endres beløpet til kr 4179 per måned (felleskostnader kr 3751 + internett/TV kr 428). Økningen blir på totalt kr 179 per måned.

Mellomstor leilighet (3-roms)
I dag betaler andelseier B kr 5500 per måned (felleskostnader kr 5072 + internett/TV kr 428).
Fra januar 2023 endres beløpet til kr 5754 per måned (felleskostnader kr 5326 + internett/TV kr 428). Økningen blir på totalt kr 254 per måned.

Stor leilighet (4-roms)
I dag betaler andelseier C kr 6100 per måned (felleskostnader kr 5672 + internett/TV kr 428).
Fra januar 2023 endres beløpet til kr 6384 per måned (felleskostnader kr 5956 + internett/TV kr 428). Økningen blir på totalt kr 284 per måned.

Det er kun feltet «felleskostnader» som blir berørt av denne prisjusteringen.

Kun regneeksempler

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er ment som eksempler på tre ulike leiligheter (2-roms, 3-roms og 4-roms) og at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser.
Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til grunn i borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.