Sikkerhet – vektere og kamera

Skrevet av Rune Berge - 28 april 2016 - 12:44  -  Sist oppdatert 11 juni 2021 - 10:12

Vektertjeneste

Borettslaget har en avtale om vektertjenester fra Avarn Security (tidl. Nokas). Vektere går to runder i borettslaget hver kveld/natt for å sjekke at dører og vinduer er forsvarlig låst og lignende. Dersom du har behov for å tilkalle vekter, ring 907 84 680 (24 timer i døgnet bemannet).

Vekterne inspiserer alle fellesarealer, inkludert utvendig kontroll av alle bygninger med tilsyn av dører vinduer og porter. Vekterne kontrollerer også alle oppganger, dører til tak, garasjeanlegg, vaskerier, boder og fellesarealer som hører til disse. Vekterne sjekker at det er ro og orden i bomiljøet og bortviser uvedkommende. Ved avvik fra en normalsituasjon vil vekter aksjonere i henhold til instruks og påse at ro og sikkerhet gjenopprettes.

Kameraovervåking

Borettslaget har kameraovervåking ved inngangene. Datatilsynet har regler rundt slik overvåking, og disse er vi nøye på å følge. Det er derfor kun et fåtall som har tilgang på disse opptakene. Vi har én hovedansvarlig i styret, og et par styremedlemmer som kan bistå ved behov. Opptakene slettes automatisk etter sju dager. Fra tid til annen får vi forespørsler fra beboere om å få se opptak. Dette kan det være forskjellige årsaker til, men generelt avslår vi dette. Ved større saker får vi en henvendelse fra politiet, og leverer da opptaket direkte til dem.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.